Atletické závody

        Akce je určena pro všechny příznivce aktivního trávení volného času. Snažíme se vytvořit příjemné a odpočinkové prostředí pro celé rodiny. Děti, mládež i jejich doprovod přivítáme dvakrát do roka na: "Sportovní den". Účastníci si mohou vyzkoušet svou dovednost, zručnost i sportovní umění v tradičních i netradičních sportovních a zábavných disciplinách ( pedala, obruče, skoky přes švihadla, hody na koš, kopy na branku, ringo, boccia, kroket, padák, frisbee, panák, skateboardy, házečky, balanční točnu, medvědí tlapky, „bažinky“, trampolínu atd.). U každého stanoviště čeká instruktor, který vysvětlí pravidla případně pomůže s osvojením předváděných pohybových dovedností. Na každého účastníka, který ukáže vyplněnou průkazku ze všech stanovišť, vždy čeká malá odměna.

     
        V rámci sportovního dne se uskuteční také závody v  atletickém čtyřboji: "Přebor Velké Ohrady". Akce je určena pro neregistrované atlety. Soutěžit mohou děti a mládež narození 1988 a mladší v atletických disciplínách hod kriketovým (tenisovým) míčkem, skok daleký, sprint 50 (20) m, běh na půl, jedno resp. dvě či tři kola (125, 250, 500 a 750 m). Začátek závodů ve 12.30 hodin, pozor - start nejmladších kategorií až v 15.00 na žádost závodníků, kteří po obědě ještě spí. Písemné přihlášky předem. Musíme připravit startovní listiny pro přepočet výkonů na body, obstarat ceny a natisknout diplomy pro každého závodníka v množství cca 200 kusů
     
28.10. 2010 28. Předbor Velké Ohrady Improvizované podmínky při rekonstrukci školy - určeno jen pro skalní závodníky...
     
26.09.2010 Sportovní den Velké Ohrady


Podzimní sportovní den se uskutečnil v neděli 26.9.2010. Termín této veřejně přístupné akce připadl na pro mnoho lidí prodloužený víkend (svátek 28.9.2010) a uskutečnil se za probíhající rekonstrukce školy a i tomu  odpovídajícímu katastrofálnímu stavu běžecké dráhy a hřiště vůbec. Tohoto sportovního dne se zúčastnilo cca 75 lidí, z toho 25 organizátorů a vedoucích jednotlivých zábavných disciplín. Účastníci si mohli vyzkoušet svou dovednost, zručnost i sportovní umění v tradičních i netradičních sportovních a zábavných disciplinách (pedala, obruče, skoky přes švihadla, hody na koš, kopy na branku, ringo, boccia, frisbee, panák, skateboardy, házečky, balanční točnu, medvědí tlapky, „bažinky“, trampolínku atd.).  Každý účastník dostal malou sladkou odměnu a výborné výkony na jednotlivých disciplínách byly odměněny drobnými věcnými cenami.

     
25.04.2010 27. Přebor Velké Ohrady
Tradičně se na hřišti ZŠ Janského sešli především mladší závodníci. Výkony malých sportovců zasloužily uznání. Již tradiční čtyřboj byl doplněn díky ochotným pořadatelům z řad mládeže o další disciplíny. Nejvíce byl využíván kubb a ringo. více
     
20.09. 2009 26. Přebor Velké Ohrady
Závod proběhl za krásného počasí s mimořádnou účastí malých závodníků předškolního a mladšího školního věku. více
     
09.05. 2009 25. Přebor Velké Ohrady


Závod je amatérská veřejně přístupná akce a není určen pro registrované atlety. Výjimky pro zvláštní povolení startu je třeba projednat osobně předem s vedením závodu. více

     
10.05. 2008 24. Přebor Velké Ohrady
Tradiční sportovní atletický den s vloženými atrakcemi. Tentokráte kralovalo Kubb a Woodball. Krásný den, výborné výkony a spoustu známých i neznámých politiků k předávání cen. více
     
13.10. 2007 23. Přebor Velké Ohrady
Účastníci si kromě ověření atletické výkonnosti  vyzkoušeli svou dovednost, zručnost i sportovní umění v tradičních i netradičních sportovních a zábavných disciplinách (pedala, obruče, skoky přes švihadla, hody na koš, kopy na branku, ringo, boccia, kroket, padák, frisbee, panák, skateboardy, házečky, balanční točnu, medvědí tlapky, „bažinky“, trampolínu). Oživením programu bylo zdařilé vystoupení mažoretek. Foto
21. 4. 2007 22. Přebor Velké Ohrady
Za nádherného slunečního dne se na hřišti ZŠ Janského sešli především mladší závodníci. Výkony malých sportovců zasloužily uznání. Již tradiční čtyřboj byl doplněn díky ochotným pořadatelům z řad mládeže o další disciplíny. Nejvíce byl využíván stolní tenis a trampolína. Foto
     
 28. 9. 2006 21. Přebor Velké Ohrady


Na toto soutěžení si našli cestu skutečně jen ti skalní příznivci. Předpověď počasí byla neradostná a ještě ráno pršelo. Jak je známo ti nejmenší jsou asi nepromokaví a tak dorazili v hojném počtu i se svými rodiči. Příjemným oživením byl vložený turnaj v bränballu pro všechny zájemce. Tato dynamická pálkovací hra velmi  zaujala a povzbuzování diváků vytvořilo atmosféru jako při mistrovských utkání. Nakonec jsme měli s deštěm štěstí a nebylo třeba ani absolvovat vyhlašování vítězů v tělocvičně.  Foto

     
20. 5. 2006 20. Přebor Velké Ohrady


Závod probíhal za krásného počasí za mimořádného zájmu veřejnosti. Překvapivé bylo i klání pořadatelek turnaje na konci dne. Potvrdilo se naše heslo, že dívat se nestačí. Krásnou fotodokumentaci máme diky Veronice Souralové. Děkujeme za čas a ochotu zpracovávat tu hromadu fotografií.  Foto

     
  2.10. 2005 19. Přebor Velké Ohrady


Tentokráte počasí opravdu nepřálo. Ti, kteří závodili zaslouží náš skutečný obdiv. Je třeba též vyzvednout práci rozhodčích, kteří se oproti závodníkům neměli možnost ani na chvilku schovat a ohřát. Foto

14. 5. 2005 18. Přebor Velké Ohrady

 
Krásné počasí, výborné sportovní výkony a přátelská atmosféra - to vše se dalo uvidět a zažít na 18. sportovním odpoledni. Na akci se prezentovala i Městská policie Prahy 13 se svým vzdělávacím programem pro děti. Největší zájem byl o dopravní hřiště a možnost získat dětský řidičský průkaz. Spoustu diváků též přilákalo vystoupení psovodů. Foto