Co děláme

        Zaměření sportovního klubu představuje především práci s dětmi a  mládeží. Hlavní důraz klademe na pravidelná cvičení v a pobytové akce v průběhu celého roku. Nebráníme se spolupráci s ostatními subjekty, které se podobnou činností zabývají. Čerpáme tak zkušenosti a podílíme se na realizaci společných větších projektů. Snahou je nabídnout a naučit co nejširší veřejnost aktivní trávení volného času. V poslední době se odrostlejší svěřenci pustili do cvičitelských a trenérských aktivit. Sportovní klub rozšiřuje svou nabídku oddílů a kroužků v závislosti na počtu vyškolených a obětavých vedoucích, kteří se dětem a mládeži věnují.
 

Basketbal

Stolní tenis
Florbal
Všesportovní příprava
Předškolní děti
Brännball
Zájezdy
 
 
Vodácký tábor
Příměstský tábor
Lyžování
Pobyty u moře