Kdo jsme, neboli o nás

Sportovní klub Velká Ohrada, z.s. Kurzova 2391,155 00 Praha 5, IČO: 63835096, telefonní spojení případně emailové adresy na vedení klubu,či trenéry má těžiště své činnosti v celoroční práci s dětmi a mládeží. Děti pravidelně sportují v oddílech basketbalu,  míčových her, stolního tenisu, florbalu, gymnastiky, brännballu, lyžování, turistiky a všesportovní přípravy a cvičení předškolních dětí. Účastní se soutěží v basketbalu, atletice, plavání, halové kopané, florbalu  Pořádáme zimní lyžařské tábory a letní vodácký tábor o hlavních prázdninách.

Organizujeme veřejně přístupné akce pro širokou veřejnost nejen z našeho sídliště. Pravidelně připravujeme veřejně přístupné akce pro děti i dospělé v rámci Festivalu volného času Prahy 13.  Účastníci si kromě ověření atletické výkonnosti mohou vyzkoušet svou dovednost, zručnost i sportovní umění v tradičních i netradičních sportovních a zábavných disciplinách (pedala, obruče, skoky přes švihadla, hody na koš, kopy na branku, ringo, boccia, kroket, padák, frisbee, panák, skateboardy, házečky, balanční točnu, medvědí tlapky, „bažinky“, trampolínu). Před vánocemi pořádáme plavecký přebor Velké Ohrady formou víceboje pro neregistrované plavce.

Velký ohlas mezi dětmi má letní vodácký tábor na Lipně spojený se sjezdem Vltavy i zimní lyžování v zahraničí.

           Náš sportovní klub má v současné době cca 600 členů, z toho cca 450 dětí ve věku od 3 do 15 let.  Dospělí jsou rodiče a trenéři či vedoucí oddílů dětí. Zúčastňujeme se soutěží na rekreační úrovni jako členové České asociace sportu pro všechny (halová kopaná, florbal, brännball (řekněme zjednodušená varianta softbalu) i oficiálních mistrovských soutěží České basketbalové federace.

Převážnou část rozpočtu naší činnosti hradíme z účastnických poplatků na jednotlivých akcích a z členských příspěvků členů klubu. Značnou část výdajů představuje pronájem tělocvičny a klubovny a náklady na uspořádání sportovních akcí (diplomy, ceny, sportovní vybavení). Proto vítáme jakoukoliv podporu naší činnosti formou sponzorského daru, zprostředkováním reklamy nebo i materiální výpomocí např. prostřednictvím poskytnutí Vašich výrobků pro potřeby našeho dětského tábora nebo pro realizaci sportovních dnů. Přivítáme i drobné reklamní předměty, které přidáváme k odměnám pro účastníky námi pořádaných soutěží a turnajů.

Oddílové příspěvky či jiné platby posílejte na naše bankovní spojení (SK Velká Ohrada)  Česká spořitelna a.s., Mukařovského 1986, Praha 5,číslo účtu 0129947369/0800.  Jako variabilní symbol uvádějte prvních 6 pozic RČ. a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.