Popis cesty k tělocvičně

Spojení  MHD:  metro B  Nové Butovice,  bus 235, 225  do zastávky Nad  Malou  Ohradou. Po vystoupení doprava nahoru, po silnici doleva a dolů cca 200 m do areálu ZŠ (vlevo je školka). Vstup do tělocvičen zezadu od letního hřiště. Autem na jihozápadní město, z ulice Jeremiášova odbočit do sídliště Velká Ohrada. Ulice Janského vede kolem celého sídliště. Areál  školy  Janského  se nalézá na východní straně sídliště ( u elektrického vedení VN ), na straně jižní je jiná ZŠ Klausova.