Spolupráce se ŠSK při ZŠ Janského

Sázava

Dne 26.6.2007 jsme absolvovali sjezd Sázavy na trase Čerčany - Týnec. Všech 18 lodí po překonání pěti jezů zdárně dorazilo do cíle. Pravda někdo se ztrátou květinky, ale voda byla teplá a převlečení bylo dostatek.

 
Vojta a Míra  
   
 
Míra, Lenka a Radek  
   
 
Ondra Linda  
   

Kačka a Vašek před jezem

Kačka a Vašek po jezu

 
Ondra a Péťa
 

Kačka, Zuzka, Christine a Terka

 
Tady se koupalo hodně lidí
 
Končíme v Týnci
 
Terezka poprvé na vodě a hned suchou nohou - zvolila dobrého zadáka